Roman RAKOVIČ

Bakalářská práce

Informovanost Armády České republiky o její využitelnosti pro potřeby Integrovaného záchranného systému

Awareness of the Army of the Czech Republic about its Usability for the Needs of the Integrated Rescue System
Anotace:
Armáda České republiky může být za předem definovaných podmínek využita pro řešení krizových situací nevojenského charakteru, například v souvislosti s živelními pohromami. Cílem této bakalářské práce bylo na základě dotazníkového šetření zhodnotit informovanost příslušníků vybraných složek ozbrojených sil České republiky, zejména pak útvarů vzdušných sil Armády České republiky, pozemních sil Armády …více
Abstract:
The Armed Forces of the Czech Republic could be used for solving of a crisis state of non-military character under predefined conditions (for example in connection with natural disasters). The aim of this theses was to evaluate the awareness about the Integrated Rescue System of selected members of the Armed Forces of the Czech Republic (mainly the Czech Air Force, the Czech Land Forces, the Castle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Martin Trčka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAKOVIČ, Roman. Informovanost Armády České republiky o její využitelnosti pro potřeby Integrovaného záchranného systému. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta