Carmen Jana Maria English

Bakalářská práce

A Marketing Communication Strategy for a High-end English Educator in Czechia

Marketingová komunikační strategie učitele angličtiny vyšší cenové kategorie v České republice
Anotace:
Cílem této práce je vyhodnotit a navrhnout marketingovou komunikační strategii učitele angličtiny vyšší cenové kategorie na Instagramu v České republice. Teoretická část práce se zabývá následujícími tématy – marketingový mix, marketingový komunikační mix, marketingová komunikační strategie, marketingové komunikační cíle, preference spotřebitele, Instagram jako platforma, Instagramové prvky a nástroje …více
Abstract:
The goal of the thesis is to evaluate and design a state-of-the-art communication strategy as a high-end educator of the English language, on Instagram, in Czechia. The theoretical part is compiled of the topics following – the marketing mix, marketing communication mix, marketing communication strategy, marketing communication goals, consumer preferences, Instagram as a platform, and Instagram features …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Jitka Volfová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83012