Kristýna POPELKOVÁ

Bakalářská práce

Systém prevence závislostí na středních odborných školách na Litomyšlsku

The prevention system of addiction at secondary vocational schools in Litomysl´s district
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou užívání návykových látek a systémem prevence závislostí u středoškolské mládeže. Popisuji zde změny v období dospívání, rizikové faktory chování a systém prevence závislostí na SOŠ. Součástí práce je výzkumné šetření prováděné na dvou SOŠ na Litomyšlsku v rámci 1. a 4. ročníků za pomoci kvalitativních a kvantitativních metod.
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the issues of drug abuse and addiction prevention system for high school students. I describe the changes in adolescence, risk factors of the behavior and addiction prevention system at secondary school. The research is a part of this thesis at two secondary schools in Litomyšl in the 1st and 4th classes with the aid of qualitative and quantitative methods.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POPELKOVÁ, Kristýna. Systém prevence závislostí na středních odborných školách na Litomyšlsku. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika - sociální práce

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8h2hvq 8h2hvq/2
19. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
19. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.