Bc. Jakub ČERNOCH

Diplomová práce

Multimediální opora pro výuku tvorby Applet aplikací v Javě

Multimedia pillar for Java Applet application-making education
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na využití informačních technologií pro výuku grafického objektového programování, konkrétně v programovacím jazyce Java. Cílem této práce je vytvoření multimediální opory pro výuku tvorby Java applet aplikací na základě analýzy vybraných existujících opor (tutoriálů) pro výuku Java appletů. Analýza existujících tutoriálů je založena na hodnocení na základě didaktických …více
Abstract:
The thesis is focused on IT application for graphical programming teaching, specifically in Java programming language. The main goal of this work is to produce multimedia pillar for Java applet application-making education based on the analysis of the existing tutorials for Java applet education. Analysis of the tutorials is based on the didactical standards evaluation ? evaluation of the used didactical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Ingrid Nagyová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNOCH, Jakub. Multimediální opora pro výuku tvorby Applet aplikací v Javě. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta