Petr Stuchlík

Diplomová práce

Posouzení stability horní části svahu mezi Paskovem a Řepištěm v úseku ulice Cihelní

Assessment of Stability of the Upper Part of Slope between Paskov and Řepiště in the section of the Street Cihelní
Anotace:
V této diplomové práci je řešena problematika týkající se stability svahu, faktorů způsobující nestabilitu a metodám sanací sesuvu. V práci je řešen konkrétní aktivní sesuv v horní části svahu mezi Paskovem a Řepištěm v úseku ulice Cihelní. Práce se zaměřuje na posouzení stability svahu pomocí matematických modelů tvořených metodou konečných prvků. Jsou zde uvedeny modelové analýzy stávajícího stavu …více
Abstract:
This diploma thesis, consists of solving issues related to slope stability, factors causing instability and methods of landslide remediation. Thesis deals with a specific active landslide in the upper parto of the slope between the towns of Paskov and Řepiště in section of Cihelní Street. The thesis focuses on the assessment of slope stability using mathematical models consisting of the finite element …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: Martin Stolárik
  • Oponent: Jaroslav Ryšávka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Geotechnika