Bc. Zdeněk Petráš

Bakalářská práce

Komparace trestního a správního trestání

Comparison of criminal and administrative punishment
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá komparací správního a soudního trestání. Rozdíly mezi správním a soudním trestáním jsou spatřovány zejména v účelu, poslání, funkci příslušných trestních předpisů. Práce bude zpracována metodou popisnou a komparativní. Vzhledem k rozsáhlosti tématu bude pozornost při komparaci zaměřena na vybrané oblasti správního a soudního trestání.
Abstract:
This thesis deals with the comparison of the administrative and judicial punishment. Differences between the administrative and judicial punishment are seen mainly in purpose, mission and function of the relevant criminal laws. Work will be processed using descriptive and comparative. Given the scale of the issue attention in comparison focused on selected areas of administrative and judicial punishment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 7. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. David Zámek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní