Theses 

Komparace trestního a správního trestání – Bc. Zdeněk Petráš

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zdeněk Petráš

Bachelor's thesis

Komparace trestního a správního trestání

Comparison of criminal and administrative punishment

Abstract: Bakalářská práce se zabývá komparací správního a soudního trestání. Rozdíly mezi správním a soudním trestáním jsou spatřovány zejména v účelu, poslání, funkci příslušných trestních předpisů. Práce bude zpracována metodou popisnou a komparativní. Vzhledem k rozsáhlosti tématu bude pozornost při komparaci zaměřena na vybrané oblasti správního a soudního trestání.

Abstract: This thesis deals with the comparison of the administrative and judicial punishment. Differences between the administrative and judicial punishment are seen mainly in purpose, mission and function of the relevant criminal laws. Work will be processed using descriptive and comparative. Given the scale of the issue attention in comparison focused on selected areas of administrative and judicial punishment.

Keywords: Správní trestání, soudní trestání, tresty, sankce, ukládání trestů, správněprávní odpovědnost, trestní právo, správní právo, správní delikty fyzických osob, správní delikty právnických osob, řízení o uložení sankcí, řízení o přestupku, trestný čin, zásady ukládání trestů, aspekty komparace, zahlazení trestu Administrative punishment, judicial punishment, punishment, penalty, sentencing, administrative liability, criminal law, administrative law, administrative offenses of individuals, administrative offenses of legal persons, the procedure for the imposition of sanctions proceedings for an offense, offense, principles of sentencing, aspects comparison, hide sentence

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 7. 2018
  • Supervisor: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. David Zámek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 15/2/2019 20:22, Week 7 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz