Bc. Zdeněk Petráš

Bachelor's thesis

Komparace trestního a správního trestání

Comparison of criminal and administrative punishment
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá komparací správního a soudního trestání. Rozdíly mezi správním a soudním trestáním jsou spatřovány zejména v účelu, poslání, funkci příslušných trestních předpisů. Práce bude zpracována metodou popisnou a komparativní. Vzhledem k rozsáhlosti tématu bude pozornost při komparaci zaměřena na vybrané oblasti správního a soudního trestání.
Abstract:
This thesis deals with the comparison of the administrative and judicial punishment. Differences between the administrative and judicial punishment are seen mainly in purpose, mission and function of the relevant criminal laws. Work will be processed using descriptive and comparative. Given the scale of the issue attention in comparison focused on selected areas of administrative and judicial punishment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 7. 2018
  • Supervisor: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. David Zámek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní