Bc. Marek Černý

Master's thesis

Účast žáků a studentů vybraných typů škol na lyžařských kurzech

Participation of pupils and students of elected school in the ski courses.
Abstract:
Diplomová práce ve své teoretické části zpracovává informace vztahující se k vývoji lyžařské techniky, k didaktice lyžování dětí a mládeže, k lyžařskému výcviku dětí a mládeže a ke světovým a českým lyžařským organizacím zabývajícím se výukou lyžování. V praktické části zjišťuje obecný zájem o zimní sporty a účast žáků a studentů vybraných typů škol na lyžařských výcvikových kurzech.
Abstract:
The thesis in its theoretical part works with information relating to the development of skiing techniques, didactics of skiing of children and youngsters, training of skiing of children and youngsters and world and Czech organizations teaching skiing. Practical part is finding general interest in winter sports and participation of pupils and students of selected types of schools in skiing training …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií