Bc. Marek Černý

Diplomová práce

Účast žáků a studentů vybraných typů škol na lyžařských kurzech

Participation of pupils and students of elected school in the ski courses.
Anotace:
Diplomová práce ve své teoretické části zpracovává informace vztahující se k vývoji lyžařské techniky, k didaktice lyžování dětí a mládeže, k lyžařskému výcviku dětí a mládeže a ke světovým a českým lyžařským organizacím zabývajícím se výukou lyžování. V praktické části zjišťuje obecný zájem o zimní sporty a účast žáků a studentů vybraných typů škol na lyžařských výcvikových kurzech.
Abstract:
The thesis in its theoretical part works with information relating to the development of skiing techniques, didactics of skiing of children and youngsters, training of skiing of children and youngsters and world and Czech organizations teaching skiing. Practical part is finding general interest in winter sports and participation of pupils and students of selected types of schools in skiing training …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií