Bc. Barbora VÁLKOVÁ

Master's thesis

Socialismus pro 21. století

Socialism for the 21st century
Abstract:
Cílem diplomové práce je představit model socialismu 21. století, který je reprezentován členy KSČM Josefem Hellerem a Františkem Neužilem a srovnat tento model s režimem v Československu před listopadem 1989. Ústřední část práce se zabývá pohledem Hellera a Neužila na minulý režim a jeho nedostatky, představením jejich koncepce budoucího socialismu, tedy samosprávného socialismu a srovnáním těchto …more
Abstract:
This thesis introduces a model of socialism for the 21th century, represented by the members of KSČM [Communist Party of Bohemia and Moravia] Josef Heller and František Neužil, and compares this model with the regime in Czechoslovakia before November 1989. The main part of the thesis deals with Heller's and Neužil's account of the old regime and its shortcomings, introducing their conception of a future …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 6. 2015
Accessible from:: 9. 6. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÁLKOVÁ, Barbora. Socialismus pro 21. století. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta