Bc. Barbora VÁLKOVÁ

Master's thesis

Socialismus pro 21. století

Socialism for the 21st century
Anotácia:
Cílem diplomové práce je představit model socialismu 21. století, který je reprezentován členy KSČM Josefem Hellerem a Františkem Neužilem a srovnat tento model s režimem v Československu před listopadem 1989. Ústřední část práce se zabývá pohledem Hellera a Neužila na minulý režim a jeho nedostatky, představením jejich koncepce budoucího socialismu, tedy samosprávného socialismu a srovnáním těchto …viac
Abstract:
This thesis introduces a model of socialism for the 21th century, represented by the members of KSČM [Communist Party of Bohemia and Moravia] Josef Heller and František Neužil, and compares this model with the regime in Czechoslovakia before November 1989. The main part of the thesis deals with Heller's and Neužil's account of the old regime and its shortcomings, introducing their conception of a future …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2015
Zverejniť od: 9. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁLKOVÁ, Barbora. Socialismus pro 21. století. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta