Simona Baránková

Bakalářská práce

Využití metod genetického inženýrství při šlechtění plodin na rezistenci vůči patogenům

Methods of genetic engineering to enhance plant disease resistance in crops
Anotace:
Tematikou této práce je využití metod genetického inženýrství ve vztahu ke šlechtění rostlin na rezistenci vůči patogenům. Rezistence je komplexní znak, kte-rý je založen na mnoha podmínkách jak v organismu, tak v prostředí. V této práci se rozebírají principy fungování těchto mechanismů a jejich využití při vytváření plodin s požadovaným znakem rezistence. Je zde uvedeno několik přístupů a odka-zů …více
Abstract:
Strategies for plant-pathogen resistance breeding are an important field of research; which in an era of increasing demand for human feed is more and more significant. The topic of this thesis is the use of genetic engineering in case of enhancing plant disease resistance. Resistance is a complex trait, which is based on many conditions, either in an organism and in the environment. In this work, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Víchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Rostlinolékařství / Rostlinolékařství