Bc. Petr Jurkulák

Bakalářská práce

Email marketing jako efektivní nástroj marketingové komunikace

E-mail marketing as an effective tool of marketing communication
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá e-mail marketingem, který v současné době, představuje velmi účinný nástroj internetového marketingu. Jejím cílem je zjistit postoje respondentů k obchodnímu sdělení zaslanému prostřednictvím e-mailové komunikace. Teoretická část nás seznamuje se základními pojmy týkajícími se uvedené problematiky. Definuje e-mailing, popisuje jeho využití, zabývá se také historickým vývojem …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with e-mail marketing that currently presents a very efficient means of internet marketing. Its objective is to identify the approach of the individual respondents towards a commercial message communicated through the means of e-mail. The theoretical part of this thesis introduces the related basic terms, defines e-mailing, describes its use and it also deals with the history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace