Bc. Michaela Neterderová

Bakalářská práce

Hlavní příčiny užívání návykových látek u mladistvých s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochranou výchovou ve Výchovném ústavu ve Střílkách

The main causes of addictive substance use by adolescents with ordered institutional care or imposed protective care in Educational institute Střílky
Anotace:
Cílem předkládané bakalářské práce je zjistit hlavní příčiny užívání návykových látek u mladistvých v institucionální péči. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů z oblasti drogové problematiky, ústavní a ochranné výchovy a poruch chování. Praktickou část tvoří kvalitativní výzkum, jehož hlavní metodou je polostrukturovaný …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine main causes of addictive substance use by adolescents in an institutional care. The thesis is divided into two main parts - theoretical and practical. The theoretical part defines basic terms of drug issues, the institutional and protectiv education and behavioral disorders. The research consists of qualitative research, and the main method is semistructured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta