Lukáš BLÁHA

Bakalářská práce

Nauka o oddělených substancích v patristické filosofii

The doctrine of separate substances in patristic: saint Augustine of Hippo, saint Dionysius the Areopagite, saint Gregory the Great
Anotace:
Cílem práce je popsat vývoj raně středověké angelologie od vzniku až po její vrchol v díle Dionýsia Areopagity. Nejprve vymezíme a vysvětlíme obecné pojmy patristiky a angelologie. Stěžejní část se věnuje učení předních filosofů patristiky, konkrétně sv. Augustina a Dionýsia Areopagity, a jejich význam v angelologickém zkoumání. Práce by měla ukázat různé vlivy ovlivňující raně středověké myšlení a …více
Abstract:
The objective of the work is to describe the development of early medieval angelology from the emergence to the top in Areopagita's work. Firstly, we define and explain basic terms of patristic and angelolgy. Main part affects the learning of significant patristic philosopers, concretely St. Augustine and Dionysios Areopagita and their meaning in angelology. The work should show different influences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Jozef Matula, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLÁHA, Lukáš. Nauka o oddělených substancích v patristické filosofii. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Filozofie - Historie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8hehez 8hehez/2
4. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
4. 5. 2017
Marklová, E.
5. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.