Vladislava BALCAROVÁ

Bakalářská práce

Dialogy o počátcích náboženství, (evolucionistický model, teorie náboženské depravace), Émile Durkheim - Elementární formy náboženského života

Dialogues about the origins of religion, (the evolutionist model, the theory of religious depravation), Émile Durkheim - The Elelementary forms of the religious life
Anotace:
Práce se věnuje teoriím, které vznikaly v 19. stol. a zabývaly se původem náboženství. Jednalo se o evoluční hypotézu, teorii náboženské depravace a responzivní hypotézu. Důraz je kladen na evoluční hypotézu a jejího zastánce Émile Durkheima. Těžištěm se stalo jeho dílo z oblasti sociologie náboženství - Elementární formy náboženského života. Při zpracování této práce bylo využito metody deskripce …více
Abstract:
The work deals with theories that developed in the 19th century and took interest in the origin of religion. It was an evolutionary hypothesis, the theory of religious depravace and responsive hypothesis. The emphasis puts on the evolutionary hypothesis and its supporter Émile Durkheim. His essential work became from the field of sociology of religion - The Elementary forms of the religious life. Metody …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALCAROVÁ, Vladislava. Dialogy o počátcích náboženství, (evolucionistický model, teorie náboženské depravace), Émile Durkheim - Elementární formy náboženského života. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.