Zuzana Babiaková

Bakalářská práce

Aukcie a dražby v právnom poriadku ČR

Aukce a dražby v právním řádu ČR
Anotace:
Ve své bakalářské práci se věnuji analýze zákona číslo 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, konkrétně části o dobrovolných dražbách věcí movitých. Zkoumám prostředí aukčních domů a síní v České republice a analyzuji aplikování tohoto zákona na trhu uměleckých předmětů.
Abstract:
My bachelor thesis analyses the Act No. 26/2000 Coll. about the public action sales, escpecially the second part of the Act - voluntary public auctions of movable property. It focuses on the market of artictic works and examines the application of this legislation in the environment of action houses and halls in the Czech Republic.
Abstract:
Vo svojej bakalárskej práci sa venujem analýze zákona číslo 26/2000 Sb. o verejných dražbách, konkrétne časti o dobrovoľných dražbách vecí hnuteľných. Skúmam prostredie aukčných domov a siení v Českej republike a analyzujem aplikovanie tohto zákona na trhu umeleckých predmetov.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Petr Štěpánek
  • Oponent: Radek Neděla

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25854

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma