Marina Herglová

Bakalářská práce

Předčasný odtok plodové vody

Premature rupture of membranes
Anotace:
Má závěrečná bakalářská práce má název Předčasný odtok plodové vody. Jedná se o práci teoreticko ? výzkumnou. Tato práce má část teoretickou, ve které jsem se zaměřila na teoretické zpracování informací mající souvislost s předčasným odtokem plodové vody. Informace jsem získala z odborné české a zahraniční literatury a elektronických zdrojů. Druhá část práce je výzkumná, ve které jsem se zaměřila na …více
Abstract:
My final bachelor?s work is called Premature rupture of membranes. It?s about technically-theoretically work. This work is dividet into theoretical part, where I focused on theoretical information processing, which have an impact on premature rupture of membranes. I got information from technical Czech and foreign literature and from an electronic mine of information. The second part of work is research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Herglová, Marina. Předčasný odtok plodové vody. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma