Radek SLUKA

Bakalářská práce

Role euroregionů v regionálním rozvoji česko - polského příhraničí

The role of Euroregions in regional development of the Czech - Polish bordeland
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Role euroregionů v regionálním rozvoji česko-polského příhraničí. Cílem práce je zpracování analýzy aktivit euroregionů v rámci regionálního rozvoje v česko-polském příhraničním prostoru. Bakalářská práce je členěna na tři části. První část práce je teoretická část, která se zabývá tím, jakou mají euroregiony roli v přeshraniční spolupráci, ale také jejich socio-ekonomickou …více
Abstract:
The topic of this Bachelor thesis is the role of Euro-regions in the regional development of Czech-Polish border area. The aim of the thesis is to compile the analysis of the activities of the Euro-regions in the regional development framework. The thesis is divided into three parts. The first part is theoretical and deals with the role of Euro-regions in cross-border coo-peration, but also with their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLUKA, Radek. Role euroregionů v regionálním rozvoji česko - polského příhraničí. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická