Bc. Pavla Litvinová

Diplomová práce

Proces pořizování územně plánovací dokumentace pro správní obvod ORP Kroměříž

The purchasing process of territorial planning documentation in the administrative district of municipality with extended competency Kroměříž
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pořizováním územně plánovací dokumentace, především územních plánů a jejich změn v SO ORP Kroměříž. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce věnuje legislativnímu rámci územního plánování a vyhodnocení územně plánovacího procesu zakotveného ve stavebním zákoně. Následně v praktické části analyzuje a hodnotí územně plánovací proces porovnáním …více
Abstract:
The diploma thesis is concerned with acquisition of territorial planning documentation, primarily territorial plans and their changes in SO ORP Kroměříž. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part it is concerned with legislative framework of territorial planning and evaluation of the territorial planning process entrenched in the construction act. Consequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů