Zhuo Zhang

Bakalářská práce

Financial Analysis of HUAWEI Company

Financial Analysis of HUAWEI Company
Anotace:
The goal the bachelor thesis is the financial analysis of HUAWEI by applying selected methods to assess the past and current financial situation, based on the historical data of 2007-2011 from company’s annual reports. This bachelor thesis includes 3 main parts: The first part is statement of financial analysis methodology. This part is a description of the methodology of financial analysis and it …více
Abstract:
The goal the bachelor thesis is the financial analysis of HUAWEI by applying selected methods to assess the past and current financial situation, based on the historical data of 2007-2011 from company’s annual reports. This bachelor thesis includes 3 main parts: The first part is statement of financial analysis methodology. This part is a description of the methodology of financial analysis and it …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Kateřina Zelinková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava