Zhuo Zhang

Bachelor's thesis

Financial Analysis of HUAWEI Company

Financial Analysis of HUAWEI Company
Abstract:
The goal the bachelor thesis is the financial analysis of HUAWEI by applying selected methods to assess the past and current financial situation, based on the historical data of 2007-2011 from company’s annual reports. This bachelor thesis includes 3 main parts: The first part is statement of financial analysis methodology. This part is a description of the methodology of financial analysis and it …more
Abstract:
The goal the bachelor thesis is the financial analysis of HUAWEI by applying selected methods to assess the past and current financial situation, based on the historical data of 2007-2011 from company’s annual reports. This bachelor thesis includes 3 main parts: The first part is statement of financial analysis methodology. This part is a description of the methodology of financial analysis and it …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2013
  • Supervisor: Miroslav Čulík
  • Reader: Kateřina Zelinková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava