Ing. Radim Přidal

Bakalářská práce

Populární hudba jako zdroj hudebního materiálu pro jazz ve 21. století

Popular Music as a Source of Music Material for Jazz in the 21st Century
Anotace:
Bakalářská práce „Populární hudba jako zdroj hudebního materiálu pro jazz 21. století“ mapuje fenomén přebírání hudebního materiálu populární hudby jazzovými interprety-aranžéry s důrazem na 21. století. Zároveň nastiňuje kontext historického vývoje vztahu jazzu a populární hudby. V závěru nabízí také úvahu, proč se jazzoví muzikanti k populární hudbě obracejí a jakého charakteru je populární hudba …více
Abstract:
Bachelor thesis „Popular Music as a Source of Music Material for Jazz in the 21st Century“ maps a phenomenon of adopting material of popular music by jazz interpreters-arrangers with an emphasis on the 21th century. At the same time it outlines a context of historic development of a relation between jazz and popular music. In a conclusion part it offers deliberation upon why jazz musicians turn to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. MgA. Vilém Spílka
  • Oponent: Mgr. Jan Přibil, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/tmd2h/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Jazzová interpretace

Práce na příbuzné téma