Mgr. Lucie Šimečková

Diplomová práce

Platební a dodací podmínka z pohledu srovnání Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Nového občanského zákoníku

Payment and Delivery Terms - Comparative Study of the CISG and the New Civil Code
Anotace:
Práce se věnuje analýze úpravy platebních a dodacích podmínek v rámci srovnání úpravy Vídeňské Úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a NOZ. Práce analyzuje úpravu NOZ, ale také tuto srovnává s relevantními ustanoveními v již neúčinném OZ. Cílem práce je zjistit, zda je NOZ poskytuje českému obchodníkovi stejnou či vyšší míru dispozitivnosti jako Úmluva. Také si práce dává za úkol zjistit, zda …více
Abstract:
The thesis is focused on the comparison of the both, the payment and delivery terms in CISG and in New Civil Code. The thesis deals with the New Civil Code and compares it with relevant provisions of the former Civil Code. The aim of the work is to find out, whether the provisions in the New Civil Code are dispositive for a czech tradesman in the same way as the CISG. Another aim of the thesis is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta