Martina Rosenbergerová

Bakalářská práce

Historie, současnost a výkon spisové služby ve Státním okresním archivu Šumperk

History, Present State and Practice of the Record Service in the State District Archive Šumperk
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je přiblížení chodu archivů a výkonu spisové služby ve všeobecné rovině s příkladnou historií a výkonem spisové služby ve Státním okresním archivu Šumperk. Cílem bakalářské práce je shrnutí historie Státního okresního archivu Šumperk a přiblížení současného chodu archivu s analýzou výkonu spisové služby. První polovina práce se zabývá historií města Šumperk, historií archivů …více
Abstract:
The content of this bachelor thesis is to explain present status of archive and his file service in general. The aim of the thesis is to approach summary SOkA Šumperk and analyze performance of file services. The first part introduces history of the town Šumperk, archive's history in the Czech republic and history of State district archive Šumperk from beginnings to the present. The next part is concerned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rosenbergerová, Martina. Historie, současnost a výkon spisové služby ve Státním okresním archivu Šumperk. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Spisová a archivní služba