Mgr. Václav Kučera

Master's thesis

Volby jako kritérium klasifikace hybridních režimů; analýza voleb v post-suhartovské Indonésii

Elections as a Criterion of Classification of Hybrid Regimes; Analysis of Elections in Post-Suharto Indonesia
Abstract:
Předkládaná diplomová práce analyzuje parlamentní a prezidentské volby v post-Suhartovské Indonésii. Analytickým rámcem práce byl zvolen koncept řetězce demokratické volby Andrease Schedlera, který reprezentuje tzv. volební přístup výzkumu hybridních režimů. Cílem diplomové práce je zhodnocení relevantnosti užití tohoto analytického nástroje pro klasifikaci hybridních režimů. Klíčová slova: volby, …more
Abstract:
This graduate thesis analyses parliamentary and presidential elections in post-Suharto Indonesia. Andreas Schedler´s concept of chain of democratic choice representing so-called electoral approach within research on hybrid regimes has been chosen as the analytical framework of this thesis. The main purpose of our work is to discuss the relevancy of usage this analytical instrument for classification …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 1. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
  • Reader: doc. Marek Rybář, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií