Bc. Martin Horák

Diplomová práce

Management informační bezpečnosti v organizaci zaměřený na člověka

Human-Centered Information Security in an Organization
Anotace:
Člověk je považován za nejslabší článek v systému informační bezpečnosti. Pokud chce manažer informační bezpečnosti na tuto hrozbu reagovat, tak potřebuje porozumět tomu, jak řídit informační bezpečnost v organizaci, jaké faktory způsobují to, že je člověk největší hrozbou a nakonec, jaká bezpečnostní opatření aplikovat za účelem snížení rizika této hrozby. V této práci se zaměřujeme na všechna tato …více
Abstract:
Human is considered as the weakest link of information security system. In order to reduce risk of this threat a manager of information security needs three types of information. First of all he has to understand how to manage information security in his organization. Secondly he has to understand what are the factors which cause human threat for the information security system. And finally he has …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta