Arthur Demaeght

Bakalářská práce

The probabilistic evaluation of the steel railway bridge across the Elbe river, track Rosice nad Labem Hradec králové, km 2.184.

The probabilistic evaluation of the steel railway bridge across the Elbe river, track Rosice nad Labem Hradec králové, km 2.184.
Abstract:
Evaluation of fatigue life of steel bridge with member deck, track Rosice nad Labem - Hradec Králové, km. 2.184. This includes 3D bridge modeling, SW programming of Rain-Flow method, analysis of strain gauge measurement, fatigue curve determination, use of probabilistic Monte Carlo method.
Abstract:
Hodnocení únavové životnosti ocelového mostu s prvkovou mostovkou, trať Rosice nad Labem Hradec Králové, km. 2.184. Práce zahrnuje 3D model mostu, SW vyhodnocení metodou Rain-Flow, analýzu tenzometrického měření, definování únavové křivky, užití pravděpodobnostní metody Monte Carlo.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Demaeght, Arthur. The probabilistic evaluation of the steel railway bridge across the Elbe river, track Rosice nad Labem Hradec králové, km 2.184.. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství