Arthur Demaeght

Bachelor's thesis

The probabilistic evaluation of the steel railway bridge across the Elbe river, track Rosice nad Labem Hradec králové, km 2.184.

The probabilistic evaluation of the steel railway bridge across the Elbe river, track Rosice nad Labem Hradec králové, km 2.184.
Abstract:
Evaluation of fatigue life of steel bridge with member deck, track Rosice nad Labem - Hradec Králové, km. 2.184. This includes 3D bridge modeling, SW programming of Rain-Flow method, analysis of strain gauge measurement, fatigue curve determination, use of probabilistic Monte Carlo method.
Abstract:
Hodnocení únavové životnosti ocelového mostu s prvkovou mostovkou, trať Rosice nad Labem Hradec Králové, km. 2.184. Práce zahrnuje 3D model mostu, SW vyhodnocení metodou Rain-Flow, analýzu tenzometrického měření, definování únavové křivky, užití pravděpodobnostní metody Monte Carlo.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Demaeght, Arthur. The probabilistic evaluation of the steel railway bridge across the Elbe river, track Rosice nad Labem Hradec králové, km 2.184.. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera