Veronika Sakhanchuk

Diplomová práce

Použití data miningu pro řízení kreditního rizika v bankovnictví

Usage of data mining with credit risk management
Anotace:
Diplomová práce popisuje uvěrové riziko a použití data miningu pro jeho řízení. Teoretická část pokrývá jednotlivá bankovní rizika se zaměřením především na riziko kreditní. Také je popsán vývoj regulatorních pravidel s ohledem na rizika a úvod do data miningu. V praktické části diplomové prací jsou aplikované různé metody data miningu na reálných bankovních datech podle metodiky CRISP DM. Dále pomocí …více
Abstract:
Diploma thesis describes credit risks and application of data mining in management of this risk. Theoretically diploma thesis covers different bank risks with accent on credit risk. Development of regulatory rules with respect to the bank risks and introduction to data mining are also described. In practical part of diploma thesis different methods of data mining are applied on real bank data by CRISP …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Milan Fičura
  • Oponent: Jana Juhászová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77843