Bc. Jana Kocábová, DiS.

Diplomová práce

Kvalita péče o těžce nebo nevyléčitelně nemocné osoby v Domově pro seniory Zastávka u Brna

The quality of seriously or incurable sick-nursing in The retirements home in Zastavka u Brna
Anotace:
Diplomová práce „Kvalita péče o těžce nebo nevyléčitelně nemocné osoby v Domově pro seniory Zastávka u Brna“ se zabývá otázkou kvality péče o osoby těžce nebo nevyléčitelně nemocné – zda úroveň péče o osoby těžce nebo nevyléčitelně nemocné v kolektivních zařízeních zajišťuje důstojný život uživatelů a respektuje jejich specifické potřeby. Výzkumná část práce se uskutečnila v Domově pro seniory Zastávka …více
Abstract:
The thesis „The quality of seriously or incurable sick-nursing in The retirements home in Zastavka u Brna“ deals with the question of the nursing quality for the seriously sick and incurable sick persons and whether the standard of seriously and incurable sick-nursing ensures the worthy life for the users and respects their specific needs. The research part of the thesis was done in The retirements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta