Ján Fejfár

Bachelor's thesis

Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

Unfair plotting in public procurement and public sale
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to highlight the issue of machinations in public procurement and public auction. In this work, I will be given to the definition of the term public contracts, its characteristics, the need for, a basic principle, and public procurement after the incorporation into the European Union and to the reforms. I skip to definition of the term public auction and the progress …viac
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je poukázať na problematiku machinácii pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. V tejto práci sa budem venovať vymedzeniu pojmu verejné obstarávanie, jeho charakteristike, potrebe, základným princípom, verejnému obstarávaniu po začlenení do Európskej únie a jeho reformám. Prejdem k vymedzeniu pojmu verejná dražba a priebeh verejnej dražby. Vzhľadom na to, že machinácie …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedúci: JUDr. Jaroslav Klátik, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tomáš Abel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking