Bc. Martina Jeřábková

Master's thesis

Objektivní a subjektivní vyšetření refrakce

Abstract:
Práce porovnává výsledky objektivního a subjektivního měření 50 mužů a žen, zjištěný naturální, objektivní i subjektivní vizus a výslednou korekci zraku. Data, získaná na pracovišti optometristy, jsou tříděna podle pohlaví a věku probandů, data i výsledky zpracování dat jsou prezentovány numericky i formou přehledných 2D a 3D grafů. Práce zkoumá i míru závislosti vybraných datových řad. Závěry poukazují …more
Abstract:
The work compares resulting data of the subjective and objective measuring of 50 men and women; natural, objective and subjective vision found, and resulting sight correction. Data were collected by optometrists and they are sorted by gender and age of examined persons. Data and the results of data processing are presented both numerically and with transparent 2D and 3D graphs. The work investigates …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2006
  • Supervisor: MUDr. Jan Richter

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta