Taisia Nistorenco

Diplomová práce

Ocenění podniku v oboru zpracování druhotných surovin

Valuation of a company operating in secondary sources processing
Anotace:
Diplomová práce je věnovaná ocenění české společnosti působící v oboru recyklace kovového šrotu. Cílem práce je nalézt tržní hodnotu společnosti za účelem prodeje nespecifikovanému racionálnímu investorovi. Práce je zahájená představením oceňovaného podniku a jeho činností. Následuje strategická analýza vnějšího a vnitřního potenciálu podniku, která se zaměřuje na vývoj trhu s kovovým šrotem a konkurenční …více
Abstract:
This diploma thesis deals with valuation of a Czech company operating in the field of metal scrap recycling. The goal of the thesis is to find market value of the company with a purpose of sale to an identified rational investor. The thesis opens with a presentation of company s main business activities. It is followed by the strategic analysis of its external and internal potential, which covers the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Pavel Svačina
  • Oponent: Michal Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70314