MUDr. Lenka Babičková, Ph.D.

Disertační práce

Prognostický význam promotorového polymorfismu matrix metaloproteinázy-1 na časnost metastazování bronchogenního karcinomu

The importance of determination of nucleotide polymorphism in the matrix metalloproteinase-1 for the occurence of metastase of lung cancer
Anotace:
Práce se zabývá prognostickým významem promotorového polymorfismu matrix metaloproteinázy 1 (MMP1) na časnost metastazování bronchogenního karcinomu. Tyto proteolytické enzymy představují skupinu volně cirkulujících enzymů i transmembránových proteinů se schopností rozrušovat extracelulární hmoty a bazální membrány za fyziologických i patologických podmínek. Umožňují tak vzniku prostředí vhodného k …více
Abstract:
Matrix metalloproteinases (MMP) are freely circulating or transmembraneous capable of disrupting extracellular mass and basal membranes under both physiologicyal and pathological conditions. These enzymes promote an environment favourable to the spreading of tumorous processes. A stronger expression of MMP1 is associated with the initial growth and subsequent spreading of lung carcinoma and its metastasizing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2008
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta