Karel Fojtík

Diplomová práce

Optimum Localization of Phonocardiographic Sensors and Analysis of These Signals

Optimum Localization of Phonocardiographic Sensors and Analysis of These Signals
Anotace:
Tato práce je zaměřená na měření srdečních ozev, umístění senzorů srdečních ozev a následnou analýzu získaných signálů. V rámci této práce byly navrhnuty dvě auskultační sítě, pro synchronizované měření několika PCG signálů najednou. Rovněž byl navrhnutý automatický multikanálový detektor první a druhé srdeční ozvy. Navržený detektor využívá Shannonovy energie k získání obálky fonokardiografického …více
Abstract:
This work is focused on measurement of heart sounds, localization of PCG sensors and analysis of the acquired signals. Two auscultation sites were designed for the synchronized measurement of several PCG signals. The automatic multiple source heart sound detector of the first and the second heart sound was designed as well. The designed detector uses the Shannon energy to obtain an envelope of a PCG …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Martin Černý
  • Oponent: Julie Fontecave-Jallon

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství