Bc. Nikola Gocálová

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po amputaci na dolní končetině

Medical rehabilitation program and process in patient after lower limb amputation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou amputací na dolní končetině z pohledu fyzioterapie. Obecná část popisuje definici amputace, incidenci a etiologii, indikace k amputacím a dělení amputací. Dále jsou v ní zpracovány informace týkající se operačního výkonu, jeho komplikací a možností následného protetického vybavení. Speciální část se věnuje komplexní rehabilitační péči o pacienty po amputaci …více
Abstract:
This bachelor’s thesis discusses the problematics of lower limb amputations from the physiotherapist’s point of view. Definition, incidence and etiology, indications for amputations and amputation types are described in the general section. This section also includes information about surgical procedures, its complications and possibility of successive prosthetics equipment. The special section describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Svobodová
  • Oponent: MUDr. Eva Drápelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta