Bc. Monika KROTILOVÁ

Bakalářská práce

Rovnoprávnost mužů a žen v dokumentech Evropské unie a situace v České republice

Equality of men and women in EU and situation in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce je věnována stručnému vývoji lidských práv se zaměřením na práva žen a porovnáním zásady nediskriminace aplikované v právu EU a v České republice.
Abstract:
The thesis deals with brief development of human rights with focus on rights of women and comparison with principles of non-discrimination that are constituted in laws of the European Union and the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2005
Zveřejnit od: 25. 11. 2005
Identifikátor: 2366

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2006
  • Vedoucí: JUDr. PhDr. Ivo Svoboda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KROTILOVÁ, Monika. Rovnoprávnost mužů a žen v dokumentech Evropské unie a situace v České republice. Brno, 2005. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 11. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 11. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.