Bc. Andor Pathó

Diplomová práce

Využití LOD technik při vizualizaci velkých modelů

Usage of LOD methods for large model visualization
Anotace:
Tato zaverečná práce popisuje vývoj řešení úrovní detailů pro vizualizaci modelů používaných v analýze metodou konečních prvků. Specifické požadavky problémové domény jsou ustanověny a různé metody úrovní detailu jsou hodnoceny z hlediska těchto požadavků. Integrace řesení úrovní detailů a knihovny OpenScenGraph je diskutováno. Představí se vysoce výkonné a lehce použitelné řešení pro úrovně detailu …více
Abstract:
This thesis describes the development of a Level of Detail solution for the visualization of Finite Element models (models used in Finite Element Analysis). The specific requirements of the problem domain are established, then different Level of Detail methods are evaluated based on these requirements. The integration of a LOD solution and OpenSceneGraph is discussed. A Level of Detail solution is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc., Tomáš Hnilica
  • Oponent: RNDr. Vít Kovalčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky