Mgr. Júlia Šimeková

Diplomová práce

Analýza štruktúry významov skúseností žien v klimaktériu pomocou metódy Meaning Constitution Analysis

The Analysis of Structure of Meanings of Experiences in Women in Climacterium using Method MCA
Abstract:
The presented diploma thesis focuses on the description of the structure of the meanings women in menopause attributed to their experiences and on the description of the ways of creating those meanings. Fenomenological method of text analysis MCA was used for the description. In the theoretical part current knowledge about menopause from bio - psycho - socio aspect is presented as well as application …více
Abstract:
Predkladaná diplomová práca je zameraná na popis štruktúry významov skúseností žien v klimaktériu a popis spôsobu utvárania týchto významov. K popisu je použitá fenomenologická metóda textovej analýzy Meaning Constitution Analysis (MCA). V teoretickej časti približujeme súčasné poznatky o klimaktériu z bio – psycho - sociálneho hľadiska a venujeme sa aplikácii fenomenológie v psychológii, psychologickom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie