Jiří MARTAUS, DiS.

Bakalářská práce

Automatizované extérní defibrilátory na území hl. města Prahy

Automated external defibrillators in the territory of the capital city of Prague.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá dostupností a využitím automatizovaných externích defibrilátorů na území hlavního města Prahy. Práce je rozložena na dvě části. V první části práce se zaměřuji na problematiku náhlé zástavy oběhu, základní resuscitace a automatické externí defibrilace. V další části práce se soustřeďuji na zmapování institucí, u kterých existuje reálný předpoklad disponování automatizovaným …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with the availability and utilization of automated external defibrillators within the confines of the city Prague. The papaer is divided into two parts. The first one concentrates on the issue of a sudden circulation arrest, basic resuscitation, and automated external defibrillation. The other one puts focus on mapping institutions feasibly equipped with automated external …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTAUS, Jiří. Automatizované extérní defibrilátory na území hl. města Prahy. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář

Práce na příbuzné téma