Jiří MARTAUS, DiS.

Bachelor's thesis

Automatizované extérní defibrilátory na území hl. města Prahy

Automated external defibrillators in the territory of the capital city of Prague.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá dostupností a využitím automatizovaných externích defibrilátorů na území hlavního města Prahy. Práce je rozložena na dvě části. V první části práce se zaměřuji na problematiku náhlé zástavy oběhu, základní resuscitace a automatické externí defibrilace. V další části práce se soustřeďuji na zmapování institucí, u kterých existuje reálný předpoklad disponování automatizovaným …more
Abstract:
My bachelor thesis deals with the availability and utilization of automated external defibrillators within the confines of the city Prague. The papaer is divided into two parts. The first one concentrates on the issue of a sudden circulation arrest, basic resuscitation, and automated external defibrillation. The other one puts focus on mapping institutions feasibly equipped with automated external …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Accessible from:: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MARTAUS, Jiří. Automatizované extérní defibrilátory na území hl. města Prahy. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Service-Combined Study / Rescue Ranger - Combined Study

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.