Radka Mikundová

Diplomová práce

Sociálně patologické jevy na různých typech středních škol v regionu Náchod

Socially pathologic effects at different types of secondary schools in the region of Nachod
Anotace:
V této diplomové práci je poukázáno na skutečnosti, které se významnou mírou podílejí na vzniku drogové závislosti. Je procentuálně vyjádřen výskyt sociálně patologických jevů (rizikové chování) na různých typech středních škol v regionu Náchod, zaměřen na drogy, alkohol a kouření.Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na výčet a charakteristiku jednotlivých sociálně …více
Abstract:
In the thesis there is pointed out to the facts which are participated in an origin of drug addiction in a significant rate. There is given practical expression to occurrence of socially pathologic effects at different type of secondary schools in the region Náchod. The thesis is focused on drugs, alkohol and reeking.The thesis consists of two parts. Theoretical part is focused on enumeration and characterization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM532

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2010
  • Vedoucí: Helena Kudelová
  • Oponent: Gabriela Slaninová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv