Mgr. Tomáš Punar

Master's thesis

Digital Divide v informační společnosti

Digital divide and information society
Abstract:
Tato práce je věnována konceptu informační společnosti a fenoménu digital divide, který se stává celospolečenským tématem. Cílem práce je teoretický rozbor obou konceptů ze sociologického hlediska. Na digital divide je nahlíženo jako na produkt informační společnosti, jenž se prosazuje jako nový stratifikační koncept na politické i akademické úrovni a postihuje zejména skupiny a jedince, kteří jsou …more
Abstract:
This paper deals with information society concept and digital divide phenomenon, which occurs in current society as a key topic. The goal of this work is theoretical analyses of both of the concepts from sociological point of view. The digital divide is viewed as product of information society. This product works as a new stratification concept and affects mainly social groups and individuals already …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2010
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
  • Reader: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií