Mgr. Bc. Kateřina Koláčná

Bakalářská práce

Možnosti extrakce DNA z kosterních ostatků

Possibilities of DNA extraction from skeletal remains
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na metody extrakce DNA z kosterních ostatků. Popisuje klasické protokoly, které se používaly od 80. let 20. století, i komerčně vyráběné kity prosazující se v dnešní době. Součástí práce je shrnutí a porovnání vlastností jednotlivých metod i kitů, což má za cíl usnadnit orientaci ve velkém množství používaných postupů a ušetřit tak cenný čas.
Abstract:
The thesis deals with the method of DNA extraction from skeletal remains. Not only does it describe the classical records that have been in use since the 1980s but it also makes reference to the up-to-date kits made commercially. A comparison of features of particular methods and kits is a part of the thesis. This should facilitate the orientation to the great number of methods used.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Markéta Zachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta