Bc. Barbora Vašátková

Bakalářská práce

Between the Lines: A Discourse Analysis of the posters displayed at the Shanghai Marriage Market

Between the Lines: A Discourse Analysis of the posters displayed at the Shanghai Marriage Market
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o tématu tzv. „trhu manželství“ v Šanghaji. V první části práce je stručně představena historie manželství v Čínské lidové republice, na níž navazuje podrobnější část s vysvětlením, co si lze pod pojmem „trh manželství“ představit. Pomocí relevantní odborné literatury je nadále objasněno, z jakých důvodů a kým byl tento neformální „trh“ založen. Druhá část je zaměřena …více
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on the Shanghai marriage market phenomenon. The first part of the thesis provides a brief introduction to the history of the institution of marriage in the People’s Republic of China. It is followed by an explanation of what we can imagine under the term ‘marriage market’. It further clarifies the reasons why these markets are established as well as by whom are they established …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Ph.D. Wei-lun Lu
  • Oponent: doc. Lucie Olivová, MA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny

Práce na příbuzné téma