Bc. Barbora Vašátková

Bachelor's thesis

Between the Lines: A Discourse Analysis of the posters displayed at the Shanghai Marriage Market

Between the Lines: A Discourse Analysis of the posters displayed at the Shanghai Marriage Market
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o tématu tzv. „trhu manželství“ v Šanghaji. V první části práce je stručně představena historie manželství v Čínské lidové republice, na níž navazuje podrobnější část s vysvětlením, co si lze pod pojmem „trh manželství“ představit. Pomocí relevantní odborné literatury je nadále objasněno, z jakých důvodů a kým byl tento neformální „trh“ založen. Druhá část je zaměřena …more
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on the Shanghai marriage market phenomenon. The first part of the thesis provides a brief introduction to the history of the institution of marriage in the People’s Republic of China. It is followed by an explanation of what we can imagine under the term ‘marriage market’. It further clarifies the reasons why these markets are established as well as by whom are they established …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: Ph.D. Wei-lun Lu
  • Reader: doc. Lucie Olivová, MA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / Culture Studies of China