Petra GREGOROVÁ

Bakalářská práce

Studium vybraných genových variant u chronické lymfocytární leukemie

Study of selected genetic variants in chronic lymphocytic leukemia
Anotace:
Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nejčastější formou leukémie v západních zemích. CLL je lymfoproliferativní, maligní onemocnění s neznámou etiologií, které se vyznačuje velkou klinickou a genetickou heterogenitou. U pacientů s CLL bývají v 50 % přítomny genetické změny, mezi nejčastější patří delece del(13q), del(11q), del(17p), del(6q), trisomie 12 a další. Tato bakalářská práce se zabývá …více
Abstract:
Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common leukemia in the western countries. CLL is a lymphoproliferative malignant disease with unknown etiology which is characterized by high clinical and genetic heterogeneity. In 50 % of CLL patients are genetic changes, such as deletion del(11q), del(17p), del(6q) and others. This thesis deals with the molecular characterisation of patients with CLL …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015
Zveřejnit od: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Eva Kriegová, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GREGOROVÁ, Petra. Studium vybraných genových variant u chronické lymfocytární leukemie. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8iffq7 8iffq7/2
27. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
27. 5. 2015
Marklová, E.
27. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.