Bc. Kateřina Kadaňková

Bakalářská práce

Československo-sovětské vztahy 1935 - 1938

Czechoslovak-Soviet Relations 1935 - 1938
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vzájemných vztahů mezi Československou první republikou a Sovětským svazem. Práce je ohraničena časovým rozmezím od roku 1935, kdy byla uzavřená československo-sovětská smlouva, do září roku 1938, kdy Československo muselo kapitulovat a přistoupit na diktát Mnichovské dohody. Práce se v úvodní části věnuje nástinu hlavních rysů československé zahraniční …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the issue of mutual relations between The First Czechoslovak Republic and The Soviet Union. It is limited by the time span since 1935, when the Czechoslovak-Soviet Treaty of Alliance between two countries was concluded, till September 1938, when Czechoslovakia had to capitulate and accept the Munich Agreement. The introductory part focuses on the main features of Czechoslovak …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Zimmermanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií